Real or Fake News? 2.0

Kort om projektet

I denne anden fase af Real or Fake News?-projektet udforskes VR teknologien fortsat ind i en lærings- og formidlingsmæssig sammenhæng med fokus på kildekritik og informationssøgning i bibliotekernes eressourcer. Spilprototypen fra fase 1 videreudvikles og målrettes elever på ungdomsuddannelsesniveau med det formål at træne deres evner til at gennemskue motiver og fake news ifm. et valg (folkeafstemning), der udgør spillets tematiske omdrejningspunkt. Via spillet øges kendskabet til og brugen af de digitale
biblioteksressourcer, der kan bibringe eleverne den viden, der gør dem i stand til at tage stilling til og forholde sig kritisk overfor et broget nyheds- og informationsbillede på bl.a. de sociale medier. Samtidig arbejdes der på at styrke interaktionen mellem spillere i
og udenfor VR-universet, hvilket er afgørende for læringsudbyttet såvel som den gode og involverende spiloplevelse for alle deltagere.

Indrapportering

Dokumenter

Samarbejdspartnere

Ballerup Bibliotekerne, Vejle Bibliotekerne, ITK, Aarhus Bibliotekerne, Vizlab, Mercan tec, Viborg Tekniske Gymnasium

Begrundelse for tilsagn

Det vurderes, at projektet arbejder med en relevant teknologi og en vigtig målgruppe for bibliotekerne. Øget kendskab til teknologien og skolesamarbejdet anses for at være af værdi for bibliotekerne. Det er afgørende, at projektets resultat bliver udbredt til andre biblioteker og ungdomsuddannelser for dermed at sikre den nationale værdi.
Samlet bevilling: 528.000 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til
Pulje: DDB puljen

Kontakt