Real or fake news? - et socialt læringsspil i virtual reality

Kort om projektet

I projektet udvikles et læringsspil rettet mod udskolingen baseret på virtual reality (VR). Spillet har kildekritik og digital dannelse som omdrejningspunkter - kompetencer som er afgørende ift. elevernes digitale færden og læring. Der arbejdes med at skabe en social oplevelse og kobling mellem VR universet og den fysiske verden.
Projektet har tre sideordnede formål:
1. At styrke elevernes evne til at forholde sig kritisk til viden og information, som de præsenteres for online på sociale medier og andre platforme, ved at give dem værktøjer og en tryg, men realistisk "øvebane" i VR.
2. At undersøge, hvordan der kan skabes en social oplevelse med udgangspunkt i VR, som skaber læring for alle eleverne, der deltager i spillet.
3. At formidle udvalgte digitale biblioteksressourcer gennem et engagerende læringspil.
Projektets mål er at udvikle en fungerende prototype, der er udviklet og testet i samarbejde med målgruppe

Indrapportering

Samarbejdspartnere

Viborg Bibliotekerne, Ballerup Bibliotekerne, Rødovre Bibliotek, Vejle Bibliotekerne, ITK Biblioteker og Borgerservice, Aarhus Kommune Vizlab

Begrundelse for tilsagn

DDB vurderer, at projektet har en høj værdi for bibliotekerne, da digital dannelse og kildekritik anses for at være vigtige biblioteksydelser til målgruppen. Samtidig kobler projektet det digitale med det fysiske rum, og er dermed medvirkende til at illustrere bredden i bibliotekernes tilbud.
Samlet bevilling: 604.160 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til
Pulje: DDB puljen

Kontakt

Viborg Bibliotekerne