Redaktionelt samarbejde om biblioteksproduceret indhold

Kort om projektet

Projektet søger at videreudvikle den eksisterende BPI-service gennem en styrkelse af det organisatoriske arbejde med tjenesten. Formålet er, gennem en landsdækkende redaktion, at kvalificere indholdet I BPI, sikre en lokal forankring af indholdsproduktionen og synliggøre tjenesten i hele bibliotekssektoren. En samlet redaktion skal udstikke guidelines for et forpligtende samarbejde og sikre generelt fremdrift og kvalitet i indholdet.
Konkret er målene:
1. En øget deling af indhold vil give det enkelte bibliotek adgang til nye ressourcer og samtidig åbne regionale og nationale perspektiver for det lokale biblioteks digitale indhold.
2. En større bredde i udbuddet der vil stimulere cirkulationen af bibliotekernes samlede materialebestand uden at øge det enkelte biblioteks udgifter til digital formidling.
På længere sigt vil et community for redaktionelt indhold kunne fungere som model for samarbejde på tværs af sektoren.

Indrapportering

Dokumenter

Samarbejdspartnere

Københavns Biblioteker, Vejle Biblioteker, Odense Biblioteker, Kolding Biblioteker og Randers Bibliotek

Begrundelse for tilsagn

DDB finder det positivt, at projektet falder ind under puljekaldet ”Videreudvikling og bedre lokal forankring af services ”Biblioteksproduceret indhold” (BPI)”. DDB vurderer, at der er et stort potentiale i projektet og i udviklingen af en national redaktion, der har fokus på øget anvendelse og forankring af BPI i sektoren. Den strategiske værdi og nationale potentiale vurderes således som værende høj. Dog vurderer DDB, at projektet har et højt budget til interne lønudgifter. Af denne grund tildeles et delvist tilsagn til det ansøgte støttebeløb, svarende til kr. 320.000.
Samlet bevilling: 320.000 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til
Pulje: DDB puljen

Kontakt

Tårnby Kommunes Hovedbibliotek