Research Output & Impact - Analyzed & Visualized

Kort om projektet

Universiteter og biblioteker bruger i dag mange ressourcer på at registrere og dokumentere universiteternes
forskningsaktiviteter og på at købe adgang til bibliografiske databaser og analyseværktøjer.
Data i disse systemer er ikke særligt tilgængelige for videre analyse og spredning. Det er svært at få et strategisk
overblik over udviklingen af eksempelvis publikationer og citationer, internationalt samarbejde, samarbejde med
erhvervslivet og eksterne bevillinger.
Bibliotekerne er således hæmmet i at udfylde deres voksende og vigtige rolle som leverandører af forskningsanalyser
og -visualiseringer som grundlag for universiteternes strategiske beslutninger.
Projektet vil reducere disse barrierer ved at organisere en systematisk, bred og grundig kompetence udbygning
for universitetsbibliotekernes personale på det bibliometriske og forskningsanalytiske område. I praksis udføres
det bl.a. ved at tilføre denne personalegruppe konkrete kundskaber, hvad angår nye dataanalyse- og
visualiserings-værktøjer. Og ved at udvikle et open source computersystem til avanceret forskningsanalyse og
visualisering af universiteters forskningssamarbejder, -resultater, impact m.v.
Computersystemet skal baseres på VIVO, et åbent semantisk web/linked open data system, der allerede er testet
med succes i DEFF-projektet ”Linked Open & Social”.

Kontakt

Kontaktperson Danmarks Tekniske Universitet: Mogens Sandfær