RO(man)TID - På sporet af den tabte tid

Kort om projektet

RO(man)TID er et projekt mellem folkebiblioteker, Institut for Fremtidsforskning, Aarhus Universitet, SPURE organismer samt private og offentlige arbejdspladser. ”Højhastighedssamfundet” vanskeliggør læsefordybelsen, og undersøgelser indikerer, at manglende tid er en af de største læsebarrierer i Danmark. Derfor udvikles en
metode, der kobler litteraturformidling med viden fra bl.a. flowteorien med det mål at øge læsernes mestring af offline-tilstande som forudsætning for øget læsning.
Samlet bevilling: 1.017.000 kr.
Afsluttet:
til

Kontakt

Vesthimmerlands Biblioteker