Rum efter behov

Kort om projektet

Projektet ”Rum efter behov” handler om at forstå de daglige møder mellem brugerne i det fysiske biblioteksrum. Via etnografiske og designbårne metoder udfordrer projektet bibliotekets selvforståelse omkring brugerbehov, og udvikler metoder til at understøtte og designe møder mellem brugerne i de fysiske rum. Projektet består af tre faser:
1) Afprøve og udvikle metoder til at øge brugerforståelsen
2) Omdanne brugerundersøgelser til konkrete udviklingsidéer
3) Udvikle og teste idéerne i form af prototyper

Indrapportering

Dokumenter

Begrundelse for tilsagn

Kulturstyrelsen vurderer, at projektet er nyskabende ved at have til formål at udvikle og afprøve metoder til brugerforståelse og -behov i samspil med koncepter for det fysiske biblioteksrum. Desuden har projektet til hensigt at bidrage til fortsat udvikling af Modelprogram for folkebiblioteker. Kulturstyrelsen vurderer videre, at projektet vil kunne bidrage med konstruktivt materiale til modelprogrammet og kunne udvikle dimensioner i dette. Specielt også fordi projektet inddrager universitetsforskning. Som en yderligere kvalitet i projektet tages der afsæt i resultater fra bibliotekernes arbejde med værtsskab og der lægges vægt på at løfte disse resultater over i brugercentreret prototyper.
Samlet bevilling: 240.000 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til

Kontakt

Køge Bibliotekerne