Sprogrigt miljø til de små, early literacy 0-2 år

Kort om projektet

Formålet er at fremme 0-2 årige børns tilegnelse af sproget - Early literacy - gennem et sprogrigt miljø i dagplejen. Dette foregår i et tværgående praksissamarbejde, og inddrager og involverer den nyeste forskningsmæssige viden på området. Målet er:
1) Øge 0-2 åriges sprogniveau
2) Motivere dagplejere til øget fokus på sprogrigt miljø
3) Inddrage bibliotekets kompetencer, materialer, aktiviteter og fokus på læselyst
4) Udvikle et blivende samarbejde

Begrundelse for tilsagn

Afgørelse:
Med forbehold for Aktstykket om udlodningsmidler til kulturelle formåls endelige vedtagelse (forventet i maj måned 2016) får HORSENS KOMMUNE tilskud på 769.722,00 kr. til Sprogrigt miljø til de små, early literacy 0-2 år.
Samlet bevilling: 769.722 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til

Kontakt

Horsens kommunes biblioteker