Transformativt bibliotek

Kort om projektet

Projektet vil indsamle erfaringer til fortsat udvikling af modelprogrammet. Det skal undersøges, om brugeroplevelsen på det fysiske bibliotek kan kvalificeres og optimeres ved indsamling af data om brugerne og deres præferencer ved besøg på biblioteket. I et modningsprojekt undersøges de datamæssige muligheder, juridiske og etiske begrænsninger samt
formidlingsmæssige udfordringer ved brug af data om brugerne. Projektet vil inddrage erfaringer fra special- og detailhandelens udvikling i konkurrencen med webshops og
discountforretninger.

Indrapportering

Begrundelse for tilsagn

Projekt vil, på baggrund at eksisterende data, udvikle et nyt præsentationsformat til brug for det fysiske bibliotek. Formålet er at opnå en bedre brugeroplevelse ved at udvikle en model for digital forandring af biblioteksrummet, med afsæt i faktuel viden om brugerne. Kulturstyrelsen forventer, at prototypen vil have interesse i bibliotekssektoren og at projektets output
kan bidrage til det fortsatte arbejde med udvikling af formidling og rum – specielt med henblik på åbne biblioteker.
Samlet bevilling: 200.000 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til

Kontakt

Randers Bibliotek