Uafhentede Reserveringer - Adfærdsregulering

Kort om projektet

Manglende afhentning af bestilt materiale påfører bibliotekerne et logistisk arbejde, uden reel værdi for brugerne. I flere kommuner har der gennem længere tid været overvejelser om at pålægge et gebyr. Et gebyr kunne dog reducere benyttelsen af bibliotekerne generelt og særligt bibliotek.dk og have en social slagside f. ex. i.f.t. studerende. Projektet vil derfor afsøge andre tiltag, som kan forbedre låneradfærd. Bl.a. med vægt på at udnytte muligheder i nye digitale løsninger som fx. BAPPS og IMF for at gøre det nemt af afbestille samt direkte kontakt med brugerne på sociale medier.

Indrapportering

Dokumenter

Begrundelse for tilsagn

Projektansøgers erfaring er, at der er mange uafhentede reserveringer på hylderne, hvilket påfører biblioteket et ekstra og ikke-værdiskabende logistisk arbejde. Med projektet undersøges hvordan man kan udvikle værktøjer og metoder, der kan være med til at reducere de uafhentede bestillingers omfang, og som kan fungere som et alternativ til at pålægge gebyrer. Kulturstyrelsen finder det meget relevant at gøre en indsats for at modvirke uafhentede reserveringer, og etablere en viden om hvilke faktorer der kan påvirke låneradfærd. Det er ydermere positivt at man vil inddrage erfaringer fra digitale løsninger som BAPPS og Intelligent Materiale Formidling, for bedre at kunne udnytte mulighederne herunder.
Samlet bevilling: 57.500 kr.
Afsluttet:
til

Kontakt

Københavns Biblioteker