Udarbejdelse af 'Kulturelt byggeprogram'

Kort om projektet

Syddjurs Bibliotek og Museum Østjylland i Ebeltoft samlokaliseres og samorganiseres og bliver drivkraft i byudviklingen af Ebeltoft. Institutionerne integreres i et nybyggeri i den gamle
maltfabrik, der genoplives som et kraftcenter for kultur, service og erhverv (se bilag). Det er visionen at skabe et modelprojekt, og opgaven er i første omgang at udarbejde et ’kulturelt
byggeprogram’ for samordningen af biblioteks- og museumsfunktionerne. En mental byggeproces, der på baggrund af medarbejder- og brugerinddragelse, skal formulere værdierne for det efterfølgende fysiske byggeprogram.

Indrapportering

Dokumenter

Begrundelse for tilsagn

Projektet udmærker sig ved, på en fremsynet måde at samtænke institutioner i integrerede partnerfællesskaber. Projektet afprøver dermed konkrete designudfordringer i Modelprogram for folkebiblioteker og har en interessant tilgang til partnerskaber og brugerinddragelse, som det kan forventes vil bidrage til en national udvikling af nye institutionsformer. Projektets mål er et kulturelt byggeprogram, der inkluderer værdier og principper for samarbejde, hvilket lægger sig tæt op af øvrige tiltag, der arbejder med integrerede fællesskaber. Dermed kan det forventes, at projektet også vil tilføre værdi til igangværende initiativer i f.eks. Maribo og Roskilde.
Samlet bevilling: 369.000 kr.
Afsluttet:
til

Kontakt

Syddjurs Bibliotek