Unge ikke-brugere og Biblioteket i Den Åbne Skole

Kort om projektet

Der eksperimenteres metodisk med at tiltrække unge ikke-brugere gennem samskabelsesprocesser for at give gruppen en ny forståelse af bibliotekets tilbud og rolle som sparringspartner ift. læring og trivsel. Unge samskaber i skolen og afholder kulturarrangementer på biblioteket for og med andre unge. Skolereformens fokus på trivsel og medinddragelse støttes, da kongstanken er at deltagernes indre udvikling sker med den nye viden om sig selv, de får i forløbet.

Indrapportering

Dokumenter

Begrundelse for tilsagn

Bevillingsforudsætning:
Som beskrevet under indsatsområdet ”Biblioteker og udvidelse af brugergrupper” er der krav om, at der medtænkes effektmåling af projektet, så det kan sandsynliggøres, hvilke tiltag og metoder der opnår den tilsigtede effekt, og giver projektet et mere generelt perspektiv. Dette er ikke beskrevet i ansøgningen. Det er derfor en bevillingsforudsætning, at I medtænker dette fra projektets start og inden 1. april sender en revideret plan til Kulturstyrelsen hvoraf det fremgår.

Kulturstyrelsen vil i den forbindelse gerne henlede jeres opmærksomhed på de metoder, der arbejdes med i regi af BibDok.
Samlet bevilling: 184.950 kr.
Afsluttet:
til

Kontakt

Frederiksberg Kommunes Biblioteker