Verdens Bedste Løsninger - LIVE

Kort om projektet

Verdens Bedste løsninger LIVE er en vidensfestival, der formidler løsninger på FNs 17 verdensmål i samarbejde med studerende på DTU og gymnasieelever. Festivalen faciliterer vidensudveksling, netværk og samarbejde mellem lokale uddannelsesinstitutioner, biblioteket og bibliotekets brugere. Målet med projektet er at etablere biblioteket som det tredje sted mellem to centrale uddannelsesinstitutioner og borgerne. Sammen vil vi formidle viden om løsninger på klodens fremtid. Verdens Bedste Løsninger LIVE er kulminationen på et innovationsforløb for studerende på DTU Diplom og elever på Borupgaard Gymnasium, der udvikles i samarbejde med Ballerup Bibliotek.

Den røde tråd er løsninger på FNs 17 verdensmål, som alle dagens oplæg og debatter vil kredse omkring. Programmet vil folde dilemmaer og løsninger ud i et live-format i to dele. En del, hvor de studerende og deres projekter formidles og bedømmes for andre studerende og en ”after hours”-del med oplæg og politisk debat rettet mod alle borgere efter ”arbejdstid”. Dagen bygges op som en event med én scene på en indendørs festivalplads, hvor eksterne oplægsholdere, konferencier, ekspertdommere, politikere og de studerende optræder.

Vidensfestivalen og innovationsforløbet bliver omdrejningspunkt for nye fælleskaber mellem elever, studerende og borgere.

Samarbejdspartnere

Borupgaard Gymnasium og DTU Diplom
Samlet bevilling: 250.000 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til

Kontakt