ViborgSaloner-Samtalesaloner

Kort om projektet

Viborg Bibliotekerne vil teste koncept og metode, der tidligere er testet på kernebrugere gennem ViborgSaloner, på potentielt nye brugergrupper.
Formidling og formidlerrolle sættes i spil, når arrangementer af fagligt og eksistentielt indhold, gennem samtale i små grupper, bevæger sig fra ren konsumering af viden til deltagelse i debat og identitetsdannelse.
Biblioteket vil målrettet gå efter at være stedet for dialog, samtale, fælles vidensgenerering og dermed mødet mellem mennesker.

Begrundelse for tilsagn

Kulturstyrelsen giver et betinget tilsagn. Tilsagnet betinges af to forhold:
1) At der medtænkes effektmåling fra projektets start, så det kan sandsynliggøres, hvilke tiltag og metoder der opnår den tilsigtede effekt, og give projektet et mere generelt perspektiv. Dette er ikke beskrevet i jeres ansøgning. Kulturstyrelsen vil i den forbindelse gerne henlede jeres opmærksomhed på de metoder, der arbejdes
med i regi af BibDok.
2) At I fokuserer indsatsen på to målgrupper for metodisk at kunne målrette indsatsen i langt højere grad, end det er beskrevet i ansøgningen. Viborg Bibliotekerne bedes inden den 1. april sende en revideret projektbeskrivelse, der tager højde for de ovenfor beskrevne betingelser.
Samlet bevilling: 144.000 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til

Kontakt

Viborg Bibliotekerne