Virtual Reality - et nyt bibliotksrum for læring

Kort om projektet

Virtual Reality teknologien er ved at nå et breaking point ift. udbredelse i den almene befolkning, hvilket aktualiserer at folkebibliotekerne afsøger teknologiens formidlingsmæssige potentialer. Vi vil med dette projekt skabe de første biblioteksspecifikke erfaringer med VR med henblik på at kunne videregive konkrete anbefalinger og inspiration til andre biblioteker, der er interesseret i teknologiens potentialer med henblik på formidlings- og læringsaktiviteter.
Samlet bevilling: 290.750 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til

Kontakt

Viborg Bibliotekerne