Børn, sprog og digitalitet

Kort om projektet

Arbejdet med udviklingen af de mindste børns sprog har traditionelt hvilet på analoge metoder og redskaber. Det er dog et faktum, at de digitale redskaber og platforme bliver en stadig større del af også de mindste børns hverdag både i dagtilbuddene og i hjemmet. Desuden vokser mængden af digitale ressourcer, som med fordel kan understøtte de mindste børns sprogudvikling.

Biblioteket spiller en væsentlig rolle i forhold til at understøtte børns sproglige udvikling. I den forbindelse ser vi et stigende behov for, at vi bliver bedre til kritisk at udvælge de bedste digitale redskaber og formidle didaktiske og gennemprøvede metoder.
På baggrund af et overblik over relevant viden om emnet ”børn, sprog og digitalitet” udvikles didaktiske metoder, der sætter det digitale i spil på den helt rette måde med særligt fokus på sprogtilegnelse. Centrale spørgsmål er: Hvad kræves af de voksne – kompetencer, færdigheder, adfærd m.m.? Hvordan kan vi udvikle didaktiske metoder og en specifik formidling af disse til børnenes forældre og professionelle voksne – med sprogstrategier og didaktik for øje?

Udviklingsarbejdet foregår ude i børnenes hverdag i de professionelle og de private rammer. På baggrund af det praksisnære udviklingsforløb udvikles konkrete didaktiske metoder, som kan bruges fremadrettet i bibliotekernes arbejde med sprogtilegnelse og digitalitet. Overordnet er sigtet at flytte brugen af digitale værktøjer fra passiv underholdning til aktiv sprogudvikling.

Samarbejdspartnere

Trekløverskolen og Kjellerup SFO, Kulturstafetten, Gjern Skole og SFO og Ungekulturhuset, Silkeborg.
Samlet bevilling: 70.000 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til

Kontakt