Rum og relationer i multifunktionsrum

Kort om projektet

I samarbejde med folkeoplysningsområdet, de frivillige foreninger, uddannelsesinstitutioner, designere og arkitekter vil bibliotekerne og kulturområdet udvikle og afprøve ideer og
indretningsforslag til at få forskellige rum til at fungere i et multifunktionsrum - hvordan får vi afstemt forventningerne og skabt en fælles forståelse af at arbejde sammen, være sammen og dele rum sammen på alle tider af døgnet? Hvad skal der til i et multifunktionsrum, for at det fungerer for alle brugere? En fælles udfordring i udviklingen af kulturhuse i Vejle Kommune.

Begrundelse for tilsagn

Projektets mål er at give konkrete bud på indretning og brug af multifunktionsrum i kulturhuse af forskellig størrelse og med forskellige interessenter og brugere. Projektet afprøver de designudfordringer som på nuværende tidspunkt ligger i resultaterne af modelprogrammet og udforsker den videre udvikling af disse til konkret brug. Målgruppen, som vil kunne gøre brug af projektets resultater, er alsidig og inkluderer biblioteker, foreninger og institutioner, der påtænker at indrette multifunktionsrum eller huse fremadrettet.